Welke documenten heb ik nodig voor een financieringsaanvraag?
Vaak verzoekt de bank om jaarcijfers, prognose, investerings- en financieringsbegroting en aangifte inkomstenbelasting.

Hoelang duurt een financieringsaanvraag?
De doorlooptijd is afhankelijk van een aantal factoren: zijn de jaarcijfers al gereed, is de taxatie uitgevoerd etc. Wij zorgen voor een goede aanlevering van een compleet dossier en streven hierbij naar ‘in één keer goed’.

Welke taxatie moet ik laten uitvoeren?
De meeste financiers hebben eigen richtlijnen voor taxaties en soms ook lijsten van geschikte taxateurs. Hierom selecteren wij vaak taxateurs die bij veel verschillende financiers zijn aangesloten of wordt de taxatieopdracht pas tijdens het aanvraagproces gegeven.